Kalendar otvorenih treninga

Benefiti:

Male grupe polaznika 10-12

Kafe pauze i ručak

Konsultacije

Licencirani treneri