Alterna e-Learning programi su specijalno dizajnirani da svim polaznicima omoguće maksimalno usvajanje znanja u komfornom okruženju doma ili kancelarije, u vremenu koje sami za to opredelite. Kroz ove programe dobijate pristup lekcijama prema sopstvenom ili izboru u kome vam mi pomognemo, a po završetku dobijate kratku evaluaciju na osnovu koje dobijate uvid u to na kom ste nivou znanja i usvajanja veština.

Posebne tehnike učenja koje smo razvili na bazi globalnog trenda angažovanog učenja, koje podrazumeva niz aktivnosti usmerenih samo na jedan cilj – da ste u svakom trenutku 100 posto fokusirani na ono što radimo i što treba da zapamtite.

Usvajanje znanja se bazira na pamćenju ključnih reči uz pomoć auditivnih, vizuelnih i interkativnih tehnika koje pokazuju impozantan procenat uspešnosti i uz model primene koji je sastavni deo onoga što radimo, daje sigurne rezultate.

24/7

Interaktivni

Merljivi

Primenljivi

Praktični

Individualni

Alterna International eLearning programi:

Filtrirajte lekcije po kategorijama