Zadržavanje pravog kursa

1,470.00 RSD

Jedan od Vaših glavnih ciljeva u životu je da značajno doprinesete Vašoj kompaniji i da postanete izuzetno uspešni u Vašem poslu. Vaš uspeh će biti zasnovan na dva principa – na Zakonu akumulacije i Zakonu postepenog unapređenja. Zakon akumulacije kaže da je svako izuzetno dostignuće u životu rezultat hiljada svakodnevnih napora koji su retko primećeni ili cenjeni. Zakon postepenog unapređenja kaže da da se napredak postiže postepeno, korak po korak.

Trajanje lekcije: 32 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.