Visokoproduktivni timski rad

Sav posao se obavlja u timovima. Vaša sposobnost da funkcionišete kao deo tima, da dajete vredan doprinos kao član tima, je možda najvažniji način kako možete da date vredan doprinos Vašoj organizaciji. Razlog zašto čak 95% ljudi izgubi posao u organizaciji je nesposobnost da dobro sarađuju sa drugim ljudima. Samo 5% ljudi ostane bez posla zbog manjka sposobnosti ili kompetentnosti. Obimno istraživanje Univerziteta Stanford je pokazalo da je najuočljivija karakteristika osobe koja je predodređena za direktorsku kancelariju njena sposobnost da dobro radi u timu u svakoj fazi njene karijere. Timski rad je ključan za Vaš uspeh.

U ovoj lekciji ćete naučiti ključne veštine koje su neophodne kako biste funkcionisali kao vredan deo bilo kog tima i da biste konstantno povećavali vrednost Vašeg doprinosa organizaciji.

Trajanje lekcije: 27 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.