Uticaj na ponašanje kupca

Zašto ljudi kupuju ili odbijaju da kupuju? Zašto neki ljudi kupuju brzo, dok je drugim ljudima potrebna čitava večnost da nešto kupe ili čak i ne kupe? Mnogo godina istraživanja u oblasti motivacione psihologije bilo je posvećeno otkrivanju nekih od ključnih razloga zbog kojih se ljudi ponašaju na određeni način, naročito u prodaji. Svi uspešni prodavci i uspešne prodajne organizacije su pronašle načine da prodru do ovih osnovnih motivacija koje teraju ljude da se ponašaju i reaguju na reklamne poruke i predloge za prodaju. Što više znate o tome kako i zašto ljudi rade stvari koje rade, to će Vam biti lakše da za kraće vreme pretvorite moguće kupce u kupce i da onda dobijete preporuke i ponovne prodaje koje će Vas učiniti vrhunskim proizvođačem u Vašem polju.

U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najmoćnijih strategija i tehnika uticaja koje su ikada otkrivene u profesionalnoj prodaji.

Trajanje lekcije: 26 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.