Uspešno rešavanje primedbi

1,200.00 RSD

Primedbe su normalan, prirodan i nezaobilazni deo prodajnog procesa. Ipak, većina prodavaca postaje obeshrabljena i demoralisana kada kupac počne da iznosi primedbe na njihovu ponudu zbog visoke cene, bolje ponude i drugih razloga. Činjenica je da su kupci danas bombardovani stotinama pa čak i hiljadama komercijalnih poruka. Kao rezultat toga, oni su skeptični, sumnjičavi i oprezni sa svojim vremenom i novcem. Bez obzira šta prodajete, kupci će uvek imati pitanja I brige koje je potrebno da razrešite pre nego što možete da pređete na prodaju.

Vaša sposobnost da rešite ova pitanja i brige je ključna veština koja je od suštinske važnosti za uspeh prodaje.

U ovoj lekciji ćete naučiti neke od ključnih pitanja i odgovora koji su Vam potrebni kako biste efikasno odgovorili na bilo koju primedbu Vaših kupaca.

Trajanje lekcije: 22 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.