Strateško liderstvo – po licenci Brian Tracy Global

Opis

Strategic Leadership (Strateško liderstvo) – program po licenci Brian Tracy Global koji je baziran na strateškom pristupu i realnim situacijama u organizacijama. Kroz ovaj program možete da naučite kako da postignete vrhunski rezultat i na pravi način upravljate zaposlenima, učeći iz najboljih svetskih iskustava.

Najbolje kompanije imaju najbolje ljude a vrhunski ljudi su oni koji razmišljaju i deluju brže i bolje od drugih. „Visokoefikasno liderstvo“ Vam daje ideje, metode, strategije i tehnike koje koriste svi visokoefikasni rukovodioci, profitabilne firme i timovi svetske klase. 

Naučićete specifične, dokazane, praktične načine da planirate, organizujete, angažujete, upravljate, motivišete i razmišljate bolje nego ikada ranije. Naučićete kako da završite više sa manje resursa i kako da efikasno funkcionišete u vremenima brzih promena.

Svaka sesija Vam daje niz praktičnih ideja koje možete odmah koristiti kako biste dobili bolje rezultate. Dobićete konkretne preporuke koje mogu biti primenjene na svaku oblast Vaše organizacije kako biste dostigli vrhunski status. 

Platforma u trajanju od 10 i po časova, sadrži audio materijal čijim čitanjem, slušanjem i popunjavanjem usvajate znanje. Trajanje pristupa programu je 3 meseca bez ograničenja na broj korišćenja lekcija.

Program sadrži 20 modula:

  1. Kako postati lider
  2. Ključne funkcije menadžera
  3. Sedam tajni menadžerskog uspeha
  4. Kako vrhunski lideri predvode
  5. Formula strateškog planiranja
  6. Postanite gospodar promene
  7. Motivišite ljude za maksimalne rezultate
  8. Kreirajte odlično mesto za rad
  9. Sastavite pobednički tim
  10. Komunicirajte sa autoritetom
  11. Jačanje učinka zaposlenih
  12. Delegiranje – ključ za maksimalni efekat
  13. Nadgledajte ono što očekujete
  14. Kako sa nekompetentnim ljudima
  15. Menadžer, trener i osoba od poverenja
  16. Kako da dobijete najbolje od drugih
  17. Magija vođenja sastanaka
  18. Kako da rešite svaki problem
  19. Donošenje najboljih odluka
  20. Izbalansirajte Vaš život