Sastavite pobednički tim

Svrha sastavljanja tima je postizanje većih ciljeva od onih koje može da postigne jedan pojedinac samostalnim radom. Cilj i svrha tima je da izvrši zadatke, ostvari rezultate i postigne pobedu na radnom mestu i tržištu. Mnogi od najuspešnijih sportskih timova su proučavani tokom godina kako bi se otkrile karakteristike i kvaliteti koji im omogućavaju da preovladaju u jako kompetentnim ligama protiv odlučne i agresivne konkurencije. Mnogi od principa koje koriste pobednički sportski timovi su direktno primenljivi za stvaranje pobedničkog poslovnog tima. Najbolji menadžeri su oni koji imaju najveći broj dostupnih mentalnih alata i koncepata kako bi usmerili I motivisali svoje ljude da postignu odlične rezultate.

U ovom programu ćete naučiti neke od najboljih ideja za stvaranje pobedničkih timova koje su ikada otkrivene.

Trajanje lekcije: 21 minut

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.