Promenite svoju samopercepciju

Vaša samopercepcija prethodi i određuje Vaš učinak i efikasnost u svemu što radite. Sve promene i sva unapređenja u Vašem spoljašnjem životu počinju promenom i unapređenjem Vaše samopercepcije. Vaša samopercepcija možete promeniti na isti način na koji biste programirali nova uputstva na Vašem računaru. Uz pomoć niza mentalnih alata i komandi možete promeniti način na koji razmišljate i i svoja osećanja o sebi. Kako razmišljate o promenama, osećate i pravite ih, Vaši stavovi, uverenja i očekivanja se takođe menjaju. Vaše ponašanje spolja postaje odraz osobe kakva postajete iznutra. Vaša samopercepcija se razvijala tokom Vašeg života kao rezultat niza „unosa podataka“. Vi možete ponovo uneti podatke i preuzeti punu kontrolu nad kvalitetom i kvantitetom novih ideja i informacija koje puštate u svoju podsvest. Time što ciljano i sistematski programirate sebe rečima, slikama, idejama i emocijama koje želite, možete potpuno preuzeti oblikovanje razvoja Vaše ličnosti i temperamenta.

U ovoj lekciji ćete naučiti niz moćnih tehnika koje možete da upotrebite kako biste promenili svoju samopercepciju nabolje. Kako se Vaša samopercepcija bude menjala i popravljala, tako će se popravljati i Vaš učinak, efikasnost u svemu što radite.

Trajanje lekcije: 31 minut

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.