Programiranje Vašeg uma za uspeh

Vaš um i vaš način razmišljanja određuju sve što vam se dešava. Ako promenite kvalitet Vašeg razmišljanja, promenićete kvalitet Vašeg života. Postoji niz mentalnih zakona i principa koji se uče i koriste već hiljadama godina. Kada učite i primenjujete ove mentalne principe, postajete mnogo efikasniji i moćniji mislilac. Postajete sposobniji i kompetentniji u svemu što radite. Postajete uticajniji i uverljiviji u svim Vašim interakcijama sa drugima. Uspešni ljudi su oni koji su razvili navike uspeha. Primarne navike su lične i stavovske. One su rezultat načina na koji mislite i delate. Kako razvijate navike mentalnog razmišljanja najefikasnijih ljudi, počinjete da dobijate sve bolje rezultate u svemu što radite.

U ovoj lekciji naučićete niz ideja, metoda i tehnika koje možete da koristite kako biste postali fleksibilniji i sposobniji i kako biste se više fokusirali na sve što radite.

Trajanje lekcije: 29 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.