Prevazilaženje odugovlačenja

Odugovlačenje je kradljivac vremena i kradljivac života. Takođe je i kradljivac novca, uspeha,sreće i samopouzdanja. Svako odugovači manje ili više. Zakon manjeg otpora je razlog zašto ljudi rade najlakšu stvar kad god je to moguće, a najlakša stvar je uglavnom rad na zadacima niske ili nikakve vrednosti. Prevazilaženje odugovlačenja je ključni korak koji je potreban kako biste završili više važnijih zadataka u svom poslu.

Trajanje lekcije: 21 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.