Preuzimanje pune kontrole

1,200.00 RSD

Vi ste daleko sposobniji, kompetentniji i moćniji nego što mislite. Vi u sebi u ovom trenutku imate sposobnost da u velikoj meri prevaziđete sva Vaša prethodna dostignuća. Vi ste sposobni da preuzmete potpunu kontrolu nad Vašim životom u svakoj oblasti i da usmerite svoju budućnost u bilo kom pravcu u kom smatrate da je poželjno ili potrebno. Samoodgovoran stav kada ste proaktivni umesto reaktivni je zajednička karakteristika svih muškaraca i žena koji ostvaruju visoka dostignuća. Time što prihvatate odgovornost za Vaš život i sve što vam se dešava, Vi razvijate „osećaj kontrole“ koji Vas čini pozitivnijim, kreativnijim i fokusiranijim u svakom segmentu Vašeg života.

U ovoj lekciji ćemo naučiti niz specifičnih ideja koje možete da koristite kako biste odmah preuzeli kontrolu nad svakim delom Vašeg života. Naučićete karakteristike i kvalitete visoko odgovornih ljudi i kako promenom stava možete da postanete primarna kreativna sila u Vašem sopstvenom životu.

Trajanje lekcije: 21 minut

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.