Postizanje ravnoteže u životu

Jedan od Vaših primarnih ciljeva trebalo bi da bude da živite dugo, zdravo i srećno. Za to je potrebno da napravite ravnotežu između elemenata i pritisaka u Vašem životu koji Vas vuku u različitim pravcima. Vaša sposobnost da postignete ravnotežu je ključna mera koliko dobro koristite svoje vreme i svoj život. Međutim, ravnoteža je hod po žici. Ona zahteva konstantna prilagođavanja svakog sata svakog dana. Nikada je ne možete potpuno postići, samo možete da težite ka njoj.

Na sreću, postoji niz stavova i ponašanja koje možete redovno da koristite i koji će Vam omogućiti da postignete daleko viši nivo ravnoteže i koordinacije u Vašem životu.

U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najvažnijih principa koji su ikada otkriveni o tome kako da živite visokoefikasan, potpuno izbalansiran, potpuno funkcionalan život usred svakodnevnih pritisaka savremenog sveta.

Trajanje lekcije: 19 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.