Ponovna prodaja i preporuke

Direktna prodaja komercijalnom kupcu danas košta više od 400 dolara što se tiče vremena, putovanja, reklamiranja, sticanja kontakata i drugih troškova. Sticanje kupaca po ovoj ceni može da dovede kompaniju do bankrota osim ako kupci ne kupuju iznova i iznova. Najbolji prodavci i najbolje kompanije koriste strategije kako bi zadobili kupce i zadržali ih zauvek. Potrebno je da Vaš cilj bude da razvijete dugoročne odnose sa kupcima i onda ih zadržite uprkos sve agresivnijoj konkurenciji. Kada uvedete strategiju za sticanje i zadržavanje kupaca, time radite daleko više nego ikada pre da izgradite i održite dugoročne odnose sa kupcima. Time što u kontinuitetu razmišljate u pogledu „kupci zauvek“, uspeh Vaše prodaje će biti zagarantovan.

Trajanje lekcije: 22 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.