Nove realnosti prodaje

Koji su najvažniji faktori koji određuju uspeh ili neuspeh prodaje na današnjem tržištu?

Na svakom tržištu i u svim delatnostima postoje prodavci i kupci koji nastavljaju da prodaju, rastu i napreduju. Zbog sve veće konkurencije, zadovoljstva kupaca, brige o troškovima i neizvesnosti, kompanije i pojedinci koji su brzi i fleksibilni u uslovima koji se brzo menjaju preživljavaju I napreduju.

Kao što je Čarls Darvin zapisao: „Ne opstaju oni koji su najjači ili najinteligentniji već oni koji se najbolje prilagođavaju promenama“.

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da:

  • Usmerite svoje napore ka Vašim najboljim prilikama na tržištu.
  • Identifikujete najbolje izglede za Vaše proizvode i usluge.
  • Snizite otpor kupaca prema Vašim ponudama.
  • Locirate sebe na put kontinuiranog učenja i razvoja.

Trajanje lekcije: 27 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.