Nadgledajte ono što očekujete

Posao menadžera je da obavi poslove preko drugih ljudi. Vaša sposobnost da organizujete posao i da efikasno nadgledate svoje zaposlene kako bi posao bio završen na vreme i u okviru budžeta je ključ za Vaš menadžerski uspeh. Niko nije rođen sa menadžerskim veštinama.

Ove veštine se uče. Vaša sposobnost da nadgledate druge može biti značajno poboljšana učenjem onoga što su drugi odlični menadžeri otkrili tokom godina i primenjivanjem ovih principa i ideja tokom Vaših interakcija sa podređenima. Najvažnija karakteristika menadžmenta je fleksibilnost. Što više različitih mentalnih alata i veština imate koje Vam pomažu da dobijete najviše i najbolje od ljudi, to ste fleksibilniji a samim tim i efikasniji menadžer.

U ovom programu ćete naučiti kako da povećate učinak svojih zaposlenih više nego ikada pre.

Trajanje lekcije: 28 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.