Magija vođenja sastanaka

1,470.00 RSD

Sastanak je ključni alat menadžmenta. Doslovno svako dostignuće je rezultat interakcija sa jednom ili više osoba, bilo u obliku formalnih sastanaka ili sastanaka jedan na jedan u prolazu. Vaša sposobnost da efikasno koristite alat upravljanja sastancima Vam može više pomoći da multiplikujete i iskoristite vaše rezultate i efikasnost nego možda bilo koja druga veština. Potrebno je da uložite vreme i energiju u svaki sastanak koji imate. Sastanci su skupa aktivnost kompanije. Cena sastanka može se odrediti množenjem satnica ljudi koji su prisutni. Ovom računicom, sastanci mogu biti veoma skupi za kompaniju i pojedinca.

U ovom programu ćete naučiti kako da budete efikasniji na svakom sastanku koji održite. Naučićete kako da brže dođete do suštine, završite više i osigurate veće rezultate posle sastanka nego ikada pre toga.

Trajanje lekcije: 39 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.