Konsultativna prodaja

Najplaćeniji i najuspešniji stručnjaci prodaje su pozicionirani u odnosima sa kupcima kao prijatelji, savetnici i konsultanti. Korišćenje pristupa konsultativne prodaje će Vam pomoći da se približite samom vrhu vašeg polja. To je vredan alat koji je nezamenljiv u radu sa složenim prodajama ili slučajevima gde su uključeni mnogi faktori a konkurencija je ključni faktor.

U ovoj lekciji ćete naučiti kako da se bavite konsultativnom prodajom i da budete efikasniji nego ikada pre. Naučićete sledeće:

  • Kako kupci opisuju vrhunske prodavce.
  • Kako da se pozicionirate kao konsultant.
  • Pozicioniranje sebe kao partnera kupca.
  • Pristup istinskog profesionalca prodaje.

Trajanje lekcije: 25 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.