Komunicirajte sa autoritetom

1,200.00 RSD

Vaš uspeh u biznisu i poslovnom svetu je u velikoj meri određen vašom sposobnošću da efikasno komunicirate sa drugim ljudima. Vaša sposobnost da podstaknete izvanredan učinak kod običnih ljudi je ključ uspešnog liderstva. Pošto ne možete da uradite posao većine ljudi kojima ste nadređeni, onda bi trebalo da stvorite kreativno psihološko okruženje u kome su motivisani da dajusvoj maksimum. Najbolji lideri su razvili svoje međuljudske veštine do visokog nivoa. Oni imaju kapacitet da iznesu najbolje iz ljudi kojima su nadređeni.

U ovom programu ćete naučiti najvažnije međuljudske veštine za motivisanje i inspirisanje ljudi da dostignu svojmaksimalni učinak individualno i u efikasnom timu koje su ikada otkrivene.

Trajanje lekcije: 22 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.