Kako postaviti prioritete

1,200.00 RSD

Prvi korak za upravljanje vremenom je postavljanje jasnih, napisanih ciljeva. Drugi deo upravljanja vremenom je da odredite akcije koje će biti potrebno da preduzmete kako biste postigli ove ciljeve i organizovali ih po prioritetu. Rečeno je da je upravljanje vremenom sposobnost da „Izaberete sled događaja“. Time što birate šta ćete prvo uraditi, šta će biti drugo a šta uopšte nećete uraditi, Vi preuzimate potpunu kontrolu nad Vašim životom i radom.

Trajanje lekcije: 25 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.