Integrišući princip

1,200.00 RSD

Postoji jedan princip koji integriše sve Vaše aktivnosti i ponašanja na poslu i Vaše odnose sa drugim ljudima. Ovaj integrišući princip se naziva „usluga“. Svako zarađuje za život tako što uslužuje druge ljude na neki način. Oni koji su najefikasniji u usluživanju drugih ljudi su u isto vreme najuspešniji u svom poslu i ličnom životu. Vaš zadatak u Vašem poslu i porodičnom životu je da integrišete sebe u živote i aktivnosti drugih na takav način da dajete vredan doprinos. Vaš posao je da poboljšate i obogatite živote drugih ljudi, a time će i Vaš život biti bolji i bogatiji takođe. Vaš najveći izvor trajnog zadovoljstva i dubinske sreće u životu će doći od saznanja da pravite istinsku i pozitivnu razliku u životima drugih ljudi.

U ovoj lekciji ćete naučiti ključne koncepte usluge i kako da „integrišete“ ove ideje u sve što radite.

Trajanje lekcije: 23 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.