Akcija!

Inovacijski menadžment

Opis

Paket sadrži 3 lekcije na Online platformi:

  • Kako vrhunski lideri predvode
  • Kreirajte odlično mesto za rad
  • Kako sa nekompetentnim ljudima

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 3 meseca.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.