Formula strateškog planiranja

Najefikasniji lideri i menadžeru su najbolji mislioci. Pošto i menadžment i liderstvo zahtevaju mentalne veštine i alate koji daleko prevazilaze fizičke veštine i sposobnosti, najbolji menadžeri i lideri imaju više mentalnih alata na raspolaganju. Vaša sposobnost da precizno analizirate svaku situaciju i onda donesete visokokvalitetnu odluku zasnovanu na Vašoj analizi je istinska mera Vaše veštine i upravničkih sposobnosti. Dobra vest je da bilo koja specifična metoda strateškog planiranja, koja uključuje praktične i dokazane alate za analizu i odlučivanje je bolja od nemanja nikakve metode ili nasumičnog pristupa. U ovom programu ćete naučiti metode koji podsećaju na bravu sa kombinacijom. Jednom kada budete imali prave brojeve u pravom redosledu, moći ćete da otvorite bravu. Jednom kada budete imali prave ključeve u pravom redosledu za strateško planiranje, moći ćete da ih primenite na bilo koji proizvod, uslugu ili situaciju u Vašoj organizaciji.

Neke od najefikasnijih i najprofitabilnijih korporacija i organizacija koriste petodelni metod koji ćete naučiti. Uz pomoć njega ćete dramatično uvećati svojusposobnost da efikasno razmišljate o svojoj kompaniji i situaciji.

Trajanje lekcije: 27 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.