Dinamika ličnog liderstva

930.00 RSD

Vaša sposobnost da postanete lider u svakoj oblasti života koja je važna, a naročito vaša karijera i lični život, je od izuzetnog značaja za ostvarivanje Vašeg punog potencijala. Kaže se da je istorija čovečanstva ispisana u biografijama velikih muškaraca i žena koji su pravili korak napred i preuzimali liderske pozicije u važnim vremenima i često u vremenima velikih kriza. Svaka osoba, uključujući i Vas, ima sposobnost da postane lider drugih ljudi; da im daju primer, da im budu uzor i da idu napred i ostvare ciljeve koji nikada pre toga nisu ostvareni. Piter Draker je jednom rekao: „Rođeni lideri možda postoje ali ih je toliko malo da ne prave nikakvu razliku u opštem poretku stvari.

Lideri se stvaraju; uglavnom stvaraju sami sebe tako što donose odluku da žele da u svojim životima budu, imaju i rade nešto više od prosečnog. Kao rezultat takve odluke, oni prave korak napred, prihvataju odgovornost i preuzimaju kontrolu nad situacijom u kojoj se nalaze. Dobra vest je da time što hodate, govorite i razmišljate kao lider, Vi postajete lider. A možete postati lider; uticajna i važna osoba u Vašoj karijeri i ličnom životu, tako što ćete odlučiti da napravite korak napred, prihvatite odgovornost i uradite sve što je potrebno kako biste postigli ciljeve ljudi oko Vas.

U ovoj lekciji ćemo govoriti o ključnim kvalitetima lidera i kako ih možete razviti i koristiti u svakom delu Vašeg života.

Trajanje lekcije: 13 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.