Delegiranje — ključ za maksimalni efekat

Vaša sposobnost da efikasno delegirate je ključ za maksimalno korišćenje Vaših sposobnosti i multiplikovanje vrednosti Vaše kompanije. Delegiranje je jedna od najvažnijih veština menadžmenta. Bez sposobnosti da dobro i efikasno delegirate, nemoguće je da napredujete u menadžmentu ka pozicijama više odgovornosti. Odlični menadžeri su odlični u delegiranju takođe. Ljudi starog kova kažu: „Ako želiš da posao bude dobro urađen, moraš da to uradiš sam“. U savremenom razmišljanju, ispravno je reći: „Ako želiš da posao bude dobro urađen, potrebno je da ga na odgovarajući način delegiraš nekoj osobi kako bi mogla da ga uradi na određeni način“. Delegiranje je i umetnost i nauka. To je veština koja se uči kroz vežbu. Kao i bilo koja veština, što je više koristite, to ste bolji. Vaša najveća imovina je Vaša sposobnost da razmišljate.

U ovom programu ćete naučiti kako da razmišljate o procesu efikasnog delegiranja. Kako budete postajali dobri u delegiranju, postaćete sve vredniji sebi i svojoj organizaciji.

Trajanje lekcije: 22 minuta

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 10 dana.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.