Akcija!

Anticipiranje krize

Opis

Paket sadrži 3 lekcije na Online platformi:

  • Postavljanje strateških ciljeva
  • Prevazilaženje odugovlačenja
  • Zadržavanje pravog kursa

Aktiviranjem registracionog linka imate pristup lekciji 3 meseca.

Finansijska vrednost je prikazana u dinarima sa uračunatim PDV-om.